A/ Na płaszczyźnie emocjonalnej:

 

intensywny lęk, przerażenie, rozpacz, złość, poczucie winy i krzywdy, bezradność i poczucie beznadziejności, niepokój o przyszłość, zaprzeczanie, poczucie winy, zmęczenie, brak poczucia bezpieczeństwa, poczucie utraty kontroli, żal, wściekłość, otępienie, niepewność, poczucie bezradności, panika, rozpacz, depresja, frustracja, nieprzystosowanie, oszołomienie, złość

 

B/ Na płaszczyźnie zachowania:

 

niezdolność do podejmowania typowych aktywności, zmiany aktywności, zwiększenie zależności od otoczenia, intensyfikacja działań nieprzemyślanych lub/i patologicznych (alkohol, narkotyki ..), wybuchy gniewu, podenerwowanie, reakcje histeryczne, osłabione reakcje, zmiana w sposobie komunikowania się, płacz

 

C/ Na płaszczyźnie biofizjologicznej:

 

pocenie się, biegunka, wymioty, bóle, wysypki, problemy z oddychaniem, męczenie się, zmiana apetytu, zaburzenia snu

 

D/ Na płaszczyźnie poznawczej:

 

utrata zwykłej zdolności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji typu: dezorientacja, brak logicznego myślenia, utrata sensu zdarzeń, zawężenie pola uwagi, kłopoty z koncentracją, niepewność, spontaniczne obrazy z przeszłości, koszmary senne

 

OBJAWY KRYZYSU CHRONICZNEGO

 

Osobę w stanie kryzysu chronicznego charakteryzować może:

 

brak umiejętności radzenia sobie, bierność, bezradność, brak motywacji do zmiany, skłonność do wycofywania się, rezygnacja z odpowiedzialności, pogorszenie relacji społecznych, postawa unikania, lęk przed wysiłkiem i kontaktami, nastrój obniżony, dolegliwości somatyczne.

 

źródło: patrz "literatura"