Na podstawie zarządzenia Wojewody Gorzowskiego dnia 1 marca 1996r. powstał Dom Pomocy Społecznej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp., jako samodzielna jednostka budżetowa, podległa wojewodzie i nadzorowana przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej. Stanowił nowatorskie połączenie pomocy instytucjonalnej (właściwej domom pomocy społecznej) i środowiskowej (charakterystycznej dla ośrodków pomocy społecznej). Statut placówki, oparty o ustawę o pomocy społecznej , określał ją jako "dom stacjonarny, pobytu okresowego, dla bezdomnych lub samotnych kobiet oraz matek z małoletnimi dziećmi, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych". Równocześnie zakładał prowadzenie przez Dom "poradni interwencji kryzysowej, udzielającej pomocy zgłaszającym się osobom bez względu na wiek, płeć itp.". Praktycznie ustalenia takie dawały placówce możliwość oferowania pomocy wszystkim zgłaszającym się osobom, które znajdowały się w sytuacji subiektywnie ocenianej jako zagrażająca i nie znajdowały sposobów samodzielnego poradzenia sobie z nią.

 

Reforma administracyjna kraju spowodowała przejęcie zadań związanych z prowadzeniem domów pomocy społecznej przez powiaty. Z dniem 1 stycznia 1999r. Dom stał się samodzielną budżetową jednostką organizacyjną miasta Gorzowa Wlkp., nadzorowaną przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. Budżet placówki w całości pochodził z dotacji celowej wojewody na finansowanie domów pomocy społecznej.

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dniem 1 stycznia 2002r. dokonano przekształcenia Domu Pomocy Społecznej - Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp. w Dom Pomocy Społecznej Nr 4, przeznaczony dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Równocześnie z dniem 1 stycznia 2002r. uchwałą Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. utworzony został Ośrodek Interwencji Kryzysowej, przeznaczony dla osób, rodzin, będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej. Zarówno Dom, jak i Ośrodek, określone zostały w swoich statutach jako "samodzielne jednostki budżetowe miasta Gorzowa Wlkp.". Przy czym Dom w dalszym ciągu utrzymywany był wyłącznie z dotacji państwa, zaś Ośrodek otrzymał budżet ze środków własnych miasta Gorzowa Wlkp.

 

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (obowiązująca od dnia 1 maja 2004r.) eliminuje, spośród typów domów pomocy społecznej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Na mocy ustawy, z dniem 1 stycznia 2005r. stały się one ośrodkami wsparcia - domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży i tym samym zadaniem własnym powiatu. W związku z tym w obiekcie przy ul. Okrzei 39 od początku 2005r. mieszczą się dwie budżetowe jednostki samorządu miasta Gorzowa Wlkp.: Ośrodek Wsparcia i Ośrodek Interwencji Kryzysowej.