Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej jest zadaniem własnym powiatu. W związku z tym usługi Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczone są dla mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp.

 

Istnieje możliwość przyjęcia do placówki klientów spoza miasta Gorzowa Wlkp. na zasadzie indywidualnego porozumienia pomiędzy powiatami. Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (patrz: "kontakt z nami"). Szczegółowe zasady odpłatności reguluje Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2004r. (patrz: "o nas / organizacja").

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej podejmuje też współpracę z osobami zainteresowanymi wolontariatem, odbyciem stażu lub praktyki studenckiej. W tym zakresie należy kontaktować się z kierownikiem sekcji interwencyjnej Ośrodka.

 

Pełna realizacja zadań Ośrodka nie byłaby możliwa bez pomocy sponsorów. Osoby gotowe wesprzeć działalność placówki zapraszamy do kontaktu osobistego. Poniżej podajemy też numer konta, na który można wpłacać darowizny pieniężne:

 

14 8363 0004 0000 5643 2000 0002

Wszystkim ofiarodawcom z góry serdecznie dziękujemy!

 

Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.