Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp. jest samodzielną budżetową jednostką organizacyjną miasta Gorzowa Wlkp., nadzorowaną przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. Podstawę prawną działalności Ośrodka stanowią: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004r. - tekst jednolity), Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998r.), Uchwała Nr XL/599/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp., Uchwały Nr XL/433/2004 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

 

Usługi Ośrodka przeznaczone są dla mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. i świadczone nieodpłatnie, za wyjątkiem pobytu w hostelu. Opłata za pobyt w hostelu ustalana jest indywidualnie, w zależności od sytuacji finansowej klienta. Osoby spoza miasta Gorzowa Wlkp. mogą korzystać z usług Ośrodka na zasadzie porozumienia między powiatami.

 

Ośrodek ma swoją siedzibę przy ul. Okrzei 39 w Gorzowie Wlkp., w spokojnej dzielnicy na Osiedlu Piaski. Zajmuje samodzielny, 3-kondygnacyjny budynek wraz z terenem zielonym. Na parterze znajdują się: dyżurka (z wideofonem, monitoringiem telewizyjnym), pokój rozmów, gabinet psychologa (z lustrem weneckim i systemem rejestrującym AV), sala treningowa, sala warsztatowa (wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny), pokój relaksacyjny (z fotelem masującym) oraz pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalne. Piętro i poddasze zajmuje hostel (część mieszkalna Ośrodka) z pokojami mieszkalnymi, dwoma kuchniami do samodzielnego przygotowywania posiłków, jadalniami, węzłami sanitarnymi, pralnią, suszarnią, świetlicą, pracownią i bawialnią. Budynek Ośrodka otoczony jest zielenią z wydzielonym placem zabaw dla dzieci.

 

W strukturze zatrudnienia Ośrodka wyróżnia się pracowników obsługi administracyjnej i pracowników interwencyjnych. W grupie interwencyjnej znajdują się psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, opiekunowie, pracujący w systemie zmianowym. Ponieważ o skuteczności interwencji decyduje m.in. szybkość jej podjęcia, zespół Ośrodka pracuje, tak jak inne służby ratownicze, w trybie "pogotowia" dostępnego całą dobę. Pomoc udzielana jest natychmiast, w placówce lub w miejscu zdarzenia. Zakres działań podejmowanych przez Ośrodek w sytuacjach kryzysowych obejmuje kompleksową diagnozę, strategię i plan pomocy, bezpośrednią pomoc prawną, socjalną, przede wszystkim zaś psychologiczną oraz rekonstrukcję systemu wsparcia klienta. Poza działalnością ratowniczą placówka realizuje również doraźne i długofalowe programy profilaktyczne.

 

W realizacji swoich zadań Ośrodek aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami (m.in. policji, służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, sądu i prokuratury), często też z lokalnymi mediami.