Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestOśrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Okrzei 39,
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Waldemar Kaak adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

- art.6 ust. 1 lit. b RODO – na podstawie zgody

- art.6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- art., 6 ust.1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na administratorze,

- art. 6 ust.1 lit. d - ochrona żywotnych interesów osoby,

- art. 6 ust 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

- art. 6. ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa w placówce

w celach związanych z udzielanym wsparciem w sytuacjach kryzysowych

4. odbiorcami danych osobowych są podwykonawcy, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora,
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Nadto informujemy, że :
 
  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  4. Podanie przez danych osobowych jest wymogiem ustawowym udzielenia wsparcia. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością realizacji zadań Administratora i udzielenie wsparcia
  5. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).